Projekto pavadinimas: „Pastato pritaikymas kosmetikos gaminių gamybai“

Projekto aprašymas: pastato kapitalinis remontas, giluminio gręžinio ir nuotekų sistemos įrengimas.

Projekto Nr. 19VP-KS-18-1-05216-PR001

Projektas finansuojamas iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų

——————————————————————————–

Kristina Šilinskienė
Šviesos 18, Butkiškė, Kražių sen.

individualios veiklos pažyma Nr. 839970

kristina@naktiziede.lt

+370 600 01054