Viduržiemis, bet jau teka klevų sula

Praėjusį savaitgalį Kelmės rajone Butkiškėje gyvenančiai žolininkei Kristinai Šilinskienei bičiulis pragręžė klevų. Nors viduržiemis, klevų sula jau po truputį teka. Po šalčių prasidėjo atlydys, todėl, pasak žolininkės, nieko nuostabaus, kad sula pradėjo bėgti. Klevų sula pasileidžia tuomet, kai dienomis laikosi pliusinė temperatūra, o naktimis – lengvas minusas. „Sula labai skani, saldi, tikras energijos, vitaminų šaltinis. …

Žolininkė pagamino muilą-milžiną

Kristina Šilinskienė kosmetikos gamybos patalpose šaltuoju būdu gamino į muilą-milžiną. Muilui pagaminti buvo sunaudota net 14 kilogramų alyvuogių aliejaus, 7 kilogramai kokosų aliejaus, 7 890 gramų  distiliuoto vandens ir 3 100 gramų NaOH (natrio hidroksido). Spalvai suteikti panaudota 100 gramų dilgėlių lapų miltelių. Maždaug 32 kilogramų muilo masė supilta į dėžę ir palikta stingti mažiausiai …

Jau laša skystasis auksas –klevų sula

Vidutinei paros oro temperatūrai pakilus maždaug iki 5 laipsnių šilumos pradeda lašėti klevų sula. Šiemet Kelmės rajone klevai sulą pradėjo atiduoti nesulaukus nė vasario vidurio. Pasak žolininkės Kristinos Šilinskienės iš Kelmės rajono Butkiškės kaimo,  maždaug per parą iš trijų klevų prilašėjo apie pora litrų sulos. „Nedaug. Bet pirmutiniai lašai – patys skaniausi, saldžiausi. Geri – …

Viktorina apie laukinius valgomus ir vaistinius augalus „Vaistažolių pasaulyje“

2019 vasario 19 d. Kelmės Žemaitės viešosios bibliotekos vaikų skyriuje surengta viktorina apie laukinius valgomus ir vaistinius augalus „Vaistažolių pasaulyje“. Viktorinoje dalyvavo 40 vaikų iš Kelmės vaikų dienos centro „ Parama“ su vadove Simona Žilinskiene ir Kelmės rajono Bendruomeninių šeimos namų su vadovėmis Rima Mockuviene ir Gita Vaškelyte. Vaikai pasidalino į komandas, pasivadino „Mėtų“, „Ąžuoliukų“ …

Pagiriamasis žodis gauromečiui

Į Pak­ra­žan­čio (Kelmės r.) kul­tū­ros cent­rą su­si­rin­ku­sios mo­te­rys iš žo­li­nin­kės Kris­ti­nos Ši­lins­kie­nės iš­gir­do daug pa­gi­ria­mų­jų žo­džių siau­ra­la­piam gau­ro­me­čiui – la­bai ver­tin­gam au­ga­lui, vie­nai iš nau­din­giau­sių Lie­tu­vo­je au­gan­čių vais­ta­žo­lių. Žo­li­nin­kė pa­mo­kė, kaip iš gau­ro­me­čio la­pų pa­si­ga­min­ti fer­men­tuo­tą arbatą. Skaitykite daugiau.

Žolininkės sodyboje – Namų diena

But­kiš­kė­je (Kel­mės r.) gy­ven­ti žo­li­nin­kė Kris­ti­na Ši­lins­kie­nė sa­vo so­dy­bo­je su­ren­gė Na­mų die­ną. Šei­mi­nin­kė su­pa­žin­di­no su so­dy­bo­je au­gi­na­mais vais­tin­gai­siais au­ga­lais, mo­kė riš­ti van­tas ir mė­gau­tis pir­ties ma­lo­nu­mais. Sve­čiai at­si­ne­šė įvai­rių sū­rių. Ti­ki­ma, kad iki Ra­sų šven­tės žo­lės yra pa­čios svei­kiau­sios, o pie­nas ir jo pro­duk­tai – pa­tys mais­tin­giau­si. Skaityti daugiau.

Žolininkė pataria nepramiegoti pavasario

Butkiškėje (Kelmės rajonas) gyvenanti žolininkė Kristina Šilinskienė teigė, jog pavasario sulaukus pavargusiam žmogui padėti atsigauti skuba gamta. Tik reikia mokėti pagalba pasinaudoti ir pavasario nepramiegoti. Tikra gyvybė – klevų, beržų sula, ir skanu, ir sveika maistui naudoti dilgėles, kiaulpienes, garšvas, įvairius pumpurus. Skaitykite daugiau.